Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй цэцгийн зэрэглэлтэй жуулчны баазууд

Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас гаргав. 2009 оны байдлаар Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр 75-н цэцгэн зэрэглэлтэй жуулчны бааз байна. Дашрамд хэлэхэд Монгол улс жуулчны баазыг 2 хүртэлх цэцгээр, зочид буудлыг 5 хүртэлх одоор зэрэглэдэг.

¹

Жуулчны баазын нэр

Орон нутаг дахь байршил

Зэрэглэл

/цэцгээр/

1.   

Бадмаараг

Архангай аймаг Тариат сум Хорго багийн нутагт Доод суга /Улаанбаатараас 680км, аймгийн төвөөс 168км, сумын төвөөс 6км/

**

2.   

Цагаан сүм

Архангай аймаг Хотонт сум Өндөрсант багийн нутагт Цагаан сүмийн рашаан        /Улаанбаатараас 450км, аймгийн төвөөс 90км, сумын төвөөс 55км/

**

3.   

Өгий

Архангай аймгийн Өгий нуур сум, Өгий багийн нутагт Өгий нуурын зүүн талд /Улаанбаатараас 45км, аймгийн төвөөс 130км, сумын төвөөс 20км/.

*

4.   

Тунгалаг тамир

Архангай аймгийн Их тамир сум  Эрдэнэтолгой багийн нутаг, Тайхар чулууны дэргэд /Улаанбаатараас 500км аймгийн төвөөс 27 км/

**

5.   

Эх байгаль

Архангай аймгийн Их тамир сум, Эрдэнэтолгой багийн нутаг, Тайхар чулууны дэргэд /Улаанбаатараас 500км, аймгийн төвөөс 27км/

*

6.   

Бүрд

Архангай аймгийн Хашаат сумын Номгон багийн нутагт Номгоны энгэр гэдэг газар, /Улаанбаатараас 300 км, УБ-Хархорины төв замаас хойш 4 км, аймгийн төвөөс 190 км, Хашаат сумын төвөөс зүүн урагш 28 км/

**

7.   

Өгийнуур

Архангай аймгийн Өгийнуур сумын Өгий нуурын зүүн эргийн Баяртхошуу гэдэг газарт, /Улаанбаатараас  360 км, Өгийнуур сумаас зүүн тийш 25км, аймгийн төвөөс 125 км/

*

8.   

Цагаан сүм

Архангай аймгийн Хотонт сумын Өндөр сант багийн нутагт Цагаан сүмийн рашааны дэргэд, /УБ-с 450км, аймгийн төвөөс зүүн урагш 110км, Хотонт сумаас баруун урагш 55км/

*

9.   

Цэнхэр жигүүр

Архангай аймгийн Цэнхэр сумын Алтан овоо багийн нутагт Цэнхэрийн халуун ус гэдэг газар, /Улаанбаатараас 480км, Хархориноос баруун тийш 120км, аймгийн төвөөс зүүн урагш 27км/

**

 

10.   

Тайхар

Архангай аймгийн Их тамир сумын Эрдэнэтолгой багийн нутагт Тайхар чулууны дэргэд, /УБ-с 520км, Хархориноос баруун хойш 150км, аймгийн төвөөс баруун тийш 22км /

**

11.   

Майхан толгой

Архангай аймгийн Тариат сум Тэрхийн цагаан нуурын хойд эрэг, Өвгөн хадны баруун тийш 3 км /УБ-680км, аймгийн төвөөс 165км, сумын төвөөс 18км/

**

12.   

Шивээт манхан жуулчны бааз

УБ-с хотоос баруун тийш Хархорины замаар 480км, Хархориноос баруун тийш 130

**

13.   

Арха

Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум /Улаанбаатараас 1850км, аймгийн төвөөс 200 км, сумын төвөөс 65 км/

**

14.   

Хоёр загал

Булган аймгийн Рашаант сумын Туулайн эвэр гэдэг газарт /Улаанбаатараас 272км,  Рашаант сумын төвөөс зүүн урагш 12 км зайтай УБ-Хархорины төв замаас урагш 7км, Хөгнөхаан уулнаас 9.5км/

**

15.   

Хөгнө говь

Булган аймгийн Рашаант сумын Дунд тасархай гэдэг газар /Улаанбаатараас 300км,Рашаант сумын төвөөс баруун хойш 20 км, Элсэн тасархайн зүүн талд, УБ-Хархорины төв замаас хойш 7км/

**

16.   

Анаг тур

Булган аймгийн Булган сумын 2-р баг, аймгийн төвөөс баруун хойш төв замаар 12 км зайтай Булган уулын Жаргалантын аманд, /Улаанбаатараас 330км/

**

17.   

Монгол Алтай

Булган аймгийн Рашаант сумын Хар бууц гэдэг газар /УБ-с 270км аймгийн төвөөс 190км, сумын төвөөс 16км/

**

18.   

Батхаан

Булган аймгийн Рашаант сумын хийдийн ам гэдэг газар /УБ-с 285км, аймгийн төвөөс 200км, сумын төвөөс 23км/

**

19.   

Хөгнө хан

Булган аймгийн Рашаант сумын Хөгнө хан баг Рашаант ам УБ-с 290км аймгийн төвөөс 240км, сумын төвөөс 24км

**

20.   

Мөнх хаан жуулчны бааз

Дундговь аймаг

**

21.   

Эрдэнэ-Ухаа

Дундговь аймаг, Адаацаг сум, 5-р багын нутаг Шинэ ус /Улаанбаатараас 230км, аймгийн төвөөс 70км, сумын төвөөс 16км/

*

22.   

Дундговь

Дундговь аймгийн,  Эрдэнэдалай сумын Рашаант багийн нутаг “Хадан ус” гэдэг газар, /УБ-с 250 км, Эрдэнэдалай сумын төвөөс зүүн хойш 27 км/

**

23.   

Их говь

Дундговь аймгийн Сайханвоо сумын Онгийн хийдийн дэргэд, /УБ-с 400км, Цагаанвоо жуулчны баазын зүүн өмнө талд 200м зайтай/

*

24.   

Цагаанвоо

Дундговь аймгийн Сайханвоо сумын Онгийн хийдийн дэргэд /УБ-с 400 км, аймгийн төвөөс 210км, Сайханвоо сумын төвөөс урагш 18 км, Онгийн голын зүүн эрэгт/

**

25.   

Сайхан Говь

Дундговь аймгийн Сайханвоо сумын нутагт, Онгийн голын эрэг дээр, Замбага хайрханы энгэрт, /Улаанбаатараас 390км, Сайхан-Овоо сумын төвөөс урагш 10 км, Онгийн хйидээс хойш 7 км/

**

26.   

Цагаан- Овоо

Дундговь аймаг Сайхан овоо сум 1- р баг Цогт уул /Улаанбаатараас 400 км, аймгийн төвөөс 210 км сумын төвөөс 18 км/

**

27.   

Инэл хайрхан

Дундговь аймаг Дэлгархангай сум 2-р баг Дэлгэрхангай уулын хормойд  /Улаанбаатараас 360 км, аймгийн төвөөс 135 км сумын төвөөс  5 км/

**

28.   

Бага газарын чулуу

Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын Бага газарын чулуу, Сөдөтийн хоолойгоос баруун тийш ХӨ 46 13 27, ЗУ 106 00 03, /Улаанбаатараас 230км, аймгийн төвөөс 65км сумын төвөөс 30км/

**

29.   

Баянбулаг

Дундговь аймаг Дэлгэрцогт сум, 1-р багийн нутаг, Бага газарын чулууны ууланд /Улаанбаатараас 240км, аймгийн төвөөс 60км, сумын төвөөс 28км/

**

30.   

Баянговь

Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын Шилүүстэй гэдэг газар / Улаанбаатараас 270 км, Бүрд сумаас хойш 40 км, УБ-Хархорины төв замаас Элсэн тасархайн орчмоор урагш салж 6 км/

**

31.   

Анар

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын төвөөс баруун тийш 5 км зайтай Орхон голын Толгойн боолтны дэргэд

**

32.   

Өргөө

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын төвөөс хойш 8 км, Орхон голын зүүн талд 1.5 км, нисэх буудлын дэргэд /УБ-с 370 км,Өгөөдэй баазын хойд талд/

**

33.   

Номин

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын төвийн баруун талд 2 км, Орхон голын зүүн эрэгт, /УБ-с 380 км/

*

34.   

Өгөөдэй

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын төвөөс хойш 6 км, нисэх буудлын хажууд /УБ-с 362 км, Арвайхээрээс 130 км/

**

35.   

Мөнгөн мод

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын Шанх багийн Сүүжийн ам гэдэг газар /УБ-с 340 км, Хархориноос урагш 13 км/

**

36.   

Хужирт

Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын төвийн дэргэд /Улаабаатараас 420 км, Хархориноос баруун урагш 56 км/

*

37.   

Мөнх тэнгэр

Өвөрхангай аймаг Хархорин сум УБ-365км Хархоринн-1км

**

38.   

Жуулчин говь-1

Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Мандах багийн нутагт /УБ-с 565 км, аймгийн төвөөс баруун хойш 35км/

**

39.   

Төвшин  1

Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Мандах багийн нутагт /УБ-с 550 км, аймгийн төвөөс баруун хойш 40 км, Жуулчин говь-1 жуулчны баазаас баруун тийш 7 км/

*

 

40.   

Чингисийн бухнууд

Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Мандах багийн Муу ус гэдэг газар /УБ-с 510 км, аймгийн төвөөс баруун хойш 50 км, сумын төвөөс баруун тийш 45 км/

*

 

41.   

Говийн гурван тэмээ

Өмнөговь аймгийн Булган сумын Булагтай уулын энгэрт /УБ-с 550 км, аймгийн төвөөс баруун хойш 70 км, Булган сумын төвөөс зүүн урагш 28 км, Чингисийн бухнууд ж.б-с баруун хойш 15км/

**

42.   

Жуулчин Ханбогд

Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сум, Баруунсайхан уулын Хавцгайн аманд /УБ-с 540 км, аймгийн төвөөс баруун урагш 40км, Ёлын амнаас 18 км/

**

 

43.   

Жуулчин говь-2

Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын Хонгорын голд /УБ-с 750 км, аймгийн төвөөс баруун тийш 215 км, Жуулчин говь жуулчны баазаас 195 км, Сэврэй сумын төвөөс хойш 45 км, Хонгорын голоос 1.5 км/

**

44.   

Монгол говь

Өмнөговь аймгийн Булган сум Дал баг /УБ-с 514км, аймгийн төвөөс 83км, сумын төвөөс 10км/

**

 

45.   

Гүн нуур

Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын нутагт Гүн нуурын зүүн талд нарсан ойн дунд /УБ-с 350км, амйгийн төвөөс зүүн тийш 37 км, Алтанбулаг сумын төвөөс зүүн урагш 13 км/

**

46.   

Өндөр-дов

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Юмт гэдэг газар, /УБ-с урагш 45 км, аймгийн төвөөс баруун тийш 8 км/

**

47.   

Монголын нууц товчоо

Төв аймгийн Жаргалант сум /УБ-с 114 км, сумын төвөөс 23 км/

**

48.   

Молцог элс

Төв аймгийн Аргалант сумын 1-р багийн нутагт Молцог элс гэдэг газарт, /УБ-с 85км, УБ-Хархорины төв замаас урагш шороон замаар 5 км/

*

49.   

Хустай-төв

Төв аймгийн Аргалант сум, Хустайн нуруунд, /УБ-с 95 км, /УБ-Хархорины төв замаас урагш шороон замаар 5 км/

**

50.   

Хустай

Төв аймгийн Алтанбулаг сумын Зүүн мандал гэдэг газарт Туул голын эрэгт, /УБ-с УБ-Хархорины замаар 85 км, Алтанбулаг сумын төвөөс 32 км/

*

51.   

Баянхангай

Төв аймгийн Баянчандмань сумын Эрдэнэ багийн нутагт Хайртхан уулын зүүн хойд ар дээр, /УБ-с 52 км, УБ-Дарханы төв замаас зүүн тийш шороон замаар 3 км/

**

52.   

Дугана хад цогцолбор

Төв аймгийн Борнуур сумын Нарт баг / УБ-с 109 км, УБ-Дарханы замаар 100 км яваад зүүн тийш шороон замаар 9 км/

**

53.   

Элстэй

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 1-р багийн Элстэй гэдэг газарт, /УБ-с Эрдэнэ сумын замаар 50 км, Налайхаас 22 км, төв замаас урагш шороон замаар 7 км/

**

54.   

Хаан Хэрлэн

Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын нутагт /УБ хотоос зүүн зүгт 145 км, Багануур хотоос 35 км, сумын төвөөс зүүн урагш 21 км зайтай Хэрлэн голын хөвөөнд/

**

55.   

Их дөт

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 4-р баг Хавцлын ам гэдэг газар / УБ-с 83,6км сумын төвөөс 6,3км/

**

56.   

Шилийн булаг

Төв аймгийн Эрдэнэ сум Баян давааны ар /УБ-с 62км сумын төвөөс 15км/

**

57.   

Овооны энгэр

Төв аймаг Зуун мод-7км УБ-50км

**

58.   

Хархираа амралт

Увс аймгийн Улаангом хотоос 25км зайтай Хархираа уулын бэлд

**

 

 

59.   

Баянцагаан

Нийслэлийн Налайх дүүрэг, Тэрэлж, Өвөр Горхийн Баянцагааны хөтөл гэдэг газарт /УБ-с 48 км, Налайхаас 15 км/

**

60.   

Тамир

Нийслэлийн Налайх дүүрэг Тэрэлжийн Ар хүүшийн ам /УБ-с Тэрэлжийн замаар 50 км, Болор зуслангийн хажууд/

**

61.   

Бүүвэйт

Нийслэлийн Налайх дүүрэг 6-р хороо Горхийн зүүн салаа Бүүвэйтийн аманд /УБ-с Тэрэлжийн замаар 63 км, төв замаас баруун тийш салж шороон замаар 1.5 км/

**

62.   

Өгөөдэй

Нийслэлийн Налайх дүүрэг 5- р хороо, Бүүвэйтийн аманд /УБ-с Тэрэлжийн замаар 63 км, Бүүвэйт жуулчны баазын баруун хойно/

**

63.   

Динозавр

Нийслэлийн Налайх дүүрэг 6-р хороо, Горхийн зүүн салаа, Антын аманд /УБ-с Тэрэлжийн замаар 60 км/

*

64.   

Сан жуулчин кемп

Нийслэлийн Налайх дүүрэг 6-р хороо Тэрэлжийн Орог ямаат уулын Урианхайн аманд, /УБ-с Тэрэлжийн замаар 62 км, хар замын зүүн талд шороон замаар 1 км/

*

65.   

Тэрэлж Бумбан тур

Налайх дүүргийн Налайх баг 6-р хороо Горхийн баруун салаанд /УБ-48км/

*

66.   

Аянчин

Налайх дүүрэг Тэрэлж

**

67.   

Хөвсгөл Хангарьд

Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгон, Хөвсгөл нуурын баруун эрэгт Доод модот буланд /УБ-с 800 км, аймгийн төвөөс хойш 110 км, Хатгалаас 7 км/

**

68.   

Байгальүд

Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгон Хөвсгөл нуурын баруун эрэгт  Жанхайн цагаан эрэг гэдэг газарт, /УБ-с 830 км, аймгийн төвөөс хойш 130 км, Хатгалаас Жанхайн даваагаар давж 30 км/

**

69.   

Монгол далай

Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгон, Хөвсгөл нуурын зүүн эрэг Хар толгой гэдэг газарт, /УБ-с 817 км, аймгийн төвөөс 117 км, Хатгалаас баруун тийш Эгийн голын гүүрээр гарч 17 км/

**

70.   

Тэнгис

Хөвсгөл аймгийн Рэнчинлхүмбэ сумын 2-р багийн нутагт Тэнгис-Шишгэдийн голын бэлчирт, /УБ-с 1160 км, аймгийн төвөөс хойш Цагааннуураар 298 км, Цагааннуур сумын төвөөс баруун хойш 31 км/

*

71.   

Жаргал жигүүр

Хөвсгөл аймаг Жаргалант сум Ханхийн голын хөндий /УБ-с 780 км, засмал замаар 390 км, шороон замаар 400 км/

*

72.   

Хөвсгөл далай

Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгон /УБ-с 800км, сумын төвөөс 10км/

**

73.   

Хөх сувд

Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгон, Өвөрбунхант гэдэг газар

**

74.   

Ашихай

Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгон /УБ-с 785км сумын төвөөс 7км/

**

75.   

Хөх нуур

Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын Согоот баг Хар зүрхний Хөх нуурт /УБ-295км, аймгийн төвөөс 185км, сумын төвөөс 35км/

*

Энэ блог таалагдаж байвал дэмжээд доод зургийг 1 дарчихаарай.

Сэтгэгдэлүүд:

Одоогоор сэтгэгдэл бичигдээгүй байна. Та бичвэл анхных нь болно.

Сэтгэгдэл үлдээх:

Таны нэр:
И-мэйл:
нийтэд харагдахгүй
Вэб:
оруулах албагүй
Сэтгэгдэл:
Дуурайлган
бич
CAPTCHA Image Дуут хувилбар
Reload Image

Энэ нь спамаас хамгаалах нэг хэлбэр болно. Нэвтэрсэн үедээ сэтгэгдэл бичихэд энэ гарахгүй.